Oferta przedszkolna

Prowadzimy oddział przedszkolny dla dzieci 6 letnich przygotowujacy do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Realizujemy wymagania podstawy programowej, w tym zajęcia dydaktyczne, ruchowe, taneczne, sprawnościowe, język angielski oraz dodatkowo zajęcia z religii, zajęcia logopedyczne.